Just another WordPress.com site

Monthly Archives: April 2012

1. SOBHANALLAH (100X) – kung gusto mo na mapasayo araw-araw ang isanlibong maganda at maiwasan ang isanlibong masama.

2. SOBHANALLAHIL ADHEEM WA BIHAMDIHI

3. LA HAWLA WALA QOWWATA ILLAH BILLAH

4. SOBHANALLAHI WA BIHAMDIHI (100X)

5. ALLAHOMMA ANTA RABBI LAA ILAHA ILLA ANTA KHALAQKTANI WA ANA ABDOKA WA ANA ALA AHDIKA, WA WA’DIKA MASTATA’ TO WA AOZOBOKA MIN SHARRI MA SANA’ TO ABO-O LAKA BINI’ MATIKA ALAYYA WA ABO-O BIDHANBI FAGFIRLI FAINNAHO LAA YAGFIRO DHONOBA ILLA ANTA. – kung gusto mo na masali ka sa mga tao sa Janna kahit na inabutan ka ng kamatayan mo ng umaga o hapon. Sabihin mo ang (Saidol Istigfar) sa tuwing inumaga ka at hapon.

6. ASTAGFIRULLAHAL LAZEE LAA ILAHA ILLA HOWAL HAYYOL QAYYOM WA ATOBO ILAIHI (3x) – kung gusto mo na patawarin ka ng Allah s.w.t sa mga naging kasalanan mo.

7. HASBIYALLAHO LA ILAHA ILLA HOWA ALAIHI TAWAKKALTO WA HOWA RABBOL ARSHIL ADHEEM. (7X) –  kung gusto

8. LAA ILAHA ILLALLAHO WAHDAHO LAA SHARIKALAHO, LAHOL MOLKO WALAHOL HAMDO WA  HOWA ‘ALAA KOLLI SHAI-IN QADEER. (100x) –

P.S isusunod ko nalang yung mga meaning o yung mga reward ng mga ito. tintranslate ko pa po kasi. pasensiya 🙂 In sha allah. matatapos ko rin ito.

Advertisements